Polityka Prywatności

Wszystkich użytkowników serwisu Baza wiedzy Humanisty na giełdzie, jak również subskrybentów newslettera obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. Znajduje się ona pod adresem http://wiedza.humanistanagieldzie.pl/polityka-prywatnosci/ i wszystkie osoby korzystające z serwisu i towarzyszących mu usług znajdą w niej i regulaminie niezbędne regulacje. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności, której najbardziej aktualna wersja znajduje się pod wskazanym powyżej adresem.

Dobrowolność podania danych

W czasie korzystania z serwisu, rejestracji na newsletter, zakupu produktów i usług lub zgłaszania się w konkursie użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu w te dane, możliwość dokonywania zmian w tych danych, jak również prawo żądania usunięcia zgromadzonych danych. Zgłoszenie to powinno zostać przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Każdorazowe podanie danych związane jest z chęcią skorzystania z jakiegoś produktu lub usługi. Serwis nie gromadzi danych o użytkownikach bez ich wiedzy i zgody. Podając dane w postaci adresu email oraz imienia użytkownik serwisu wraża zgodę na zapisanie go do newslettera bloga Humanista na giełdzie.

Przetwarzanie danych

Dane gromadzone są i przetwarzane w celu sprawniejszego korzystania z niniejszego serwisu, sprzedaży produktów i świadczenia usług oraz w celu umożliwienia użytkownikom rejestracji na usługi oferowane przez serwis. Dane te nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym, z wyłączeniem profesjonalnych dostawców usług na potrzeby bloga (np. newsletter).

Korzystanie z serwisu wiedza.humanistanagieldzie.pl oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych m.in. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Humanista na giełdzie Radosław Chodkowski, z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Zakopiańska 3.

Dane adresowe użytkowników, podawane podczas realizacji zamówienia, wykorzystywane są jedynie w celu wystawienia faktury dokumentującej zakup. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką tpay.com w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Pliki cookies

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Niezapowiedziane wiadomości

Autor serwisu zastrzega możliwość wysyłania na adresy email czytelników niezapowiedzianych wiadomości zawierających informacje ściśle związane z tematyką serwisu. Mogą to być zarówno wiadomości dotyczące produktów lub usług związanych z serwisem Baza wiedzy Humanisty na giełdzie, jak również informacje o interesujących produktach lub ofertach podmiotów zewnętrznych. Żaden z zewnętrznych podmiotów nie uzyska przy tym dostępu do zgromadzonych danych o użytkownikach serwisu, z wyjątkiem wielkości bazy adresowej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie prezentowane w niniejszym serwisie informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność..

Postanowienia kończące

Korzystając z serwisu Baza wiedzy Humanisty na giełdzie użytkownik związany jest postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i wyraża zgodę na jej treść. W przypadku braku zgody na bycie objętym postanowieniami zawartymi na tej stronie, użytkownik winien zaprzestać korzystania z serwisu i wyrejestrować się ze wszystkich dostarczanych usług.