Regulamin

Właścicielem i administratorem serwisu wiedza.humanistanagieldzie.pl (zwanego dalej Serwisem) jest firma Humanista na giełdzie Radosław Chodkowski, z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Zakopiańska 3, posiadająca NIP: 125-137-33-48, zwana dalej Humanista na giełdzie.

Wymagania techniczne serwisu

Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

 • posiadanie komputera z dostępem do Internetu,
 • posiadanie przeglądarki stron WWW umożliwiającej obsługę plików cookies,
 • możliwość odtwarzania plików wideo, zamieszczanych w serwisach Vimeo.com oraz YouTube.com,
 • posiadanie konta email na potrzeby otrzymywania wiadomości z Serwisu.

Zawarcie umowy

Do korzystania z produktów i usług oferowanych w ramach Serwisu niezbędne jest zawarcie umowy zgodnie z poniższą procedurą:

 • klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www serwisu,
 • klient dokonuje płatności za produkt lub usługę,
 • po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usługi oraz fakturą VAT.

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, co oznacza, że po uiszczeniu jednorazowej opłaty klient uzyskuje nieograniczony w czasie dostęp do wybranych treści. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn. W przypadku, gdy stroną rozwiązującą umowę będzie Humanista na giełdzie, klientowi udostępniona zostanie możliwość pobrania zakupionych materiałów w celu ich zapisania na dysku twardym swojego komputera.

W przypadku udziału w webinarach i szkoleniach oferowanych przez Serwis, zawarcie umowy odbywa się w sposób następujący:

 • klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www serwisu,
 • klient dokonuje płatności za możliwość udziału w szkoleniu,
 • po zaksięgowaniu płatności Serwis przesyła klientowi potwierdzenie transakcji oraz wiadomość email zawierającą link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu,
 • po dacie szkoleni,a na stronie wykupionego szkolenia lub webinaru zamieszczone zostanie nagranie zawierające jego zapis.

W wypadku, gdyby szkolenie nie doszło do skutku ze względów technicznych, wyznaczony zostanie kolejny termin szkolenia. W przypadku braku takiej możliwości, klienci zapisani na szkolenie otrzymają zwrot wpłaconych środków.

Płatności

 • wszystkie ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • płatności regulowane mogą być z wykorzystaniem przelewów z wybranych banków działających w Polsce.
 • płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką tpay.com.

Reklamacje

W przypadku problemów technicznych z produktem nabywca może zgłosić reklamację towaru za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wszelkie zgłoszenia rozpatrujemy indywidualnie.

Zwroty i gwarancje

Zgodnie z regulacjami polskiego prawa, klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu. Jeśli przedmiotem umowy są produkty cyfrowe bądź webinary, klient nie może odstąpić od umowy, jeśli rozpoczął korzystanie z zamówionych usług (np. pobrał plik ze strony bądź, odtworzył zakupione nagranie) lub wziął udział w szkoleniu.